Gisteravond had de moestuingroep een overleg bij onze moestuin bij het Huis van Compassie.

Wat is er reeds gezaaid, wat kan er nog gepoot worden en wie gaat wat doen? En wanneer? Want niet alle buurtbewoners kunnen op het zelfde tijdstip. En dan is een schriftje wel handig, of misschien nog beter een gezamenlijke digitale ontmoetingsplek.

Hans Alink, onze moestuinexpert gaf advies en handige tips. Bijvoorbeeld hoe zet je de stokken voor bonen nu zo neer dat er zoveel mogelijk bonen kunnen groeien?