Van Tuin Tot Bord zoekt een enthousiaste en ondernemende bedrijfsleider.

Graag vóór 18 april 2017 reageren.

 

Bedrijfsleider Van Tuin tot Bord 20 uur per week (tijdelijk voor een jaar)
Over Stichting Het Inter-Lokaal & Tandem
Het Inter-lokaal en Tandem Welzijn zijn per 1 april 2017 gefuseerd. Dit is een juridische fusie waarbij beide stichtingen opgaan in één nieuwe stichting. De komende twee jaar richten wij ons op het samenvoegen van onze diensten en organisaties. Het doel is om mensen in Nijmegen nog beter te kunnen ondersteunen.

Het Inter-lokaal en Tandem richten zich op participeren, ondersteunen en verbinden van bewoners en bewonersinitiatieven. En op de verbetering van de sociale en maatschappelijke situatie van kwetsbare groepen. Het doel is dat elke inwoner van Nijmegen zoveel mogelijk op eigen kracht mee kan doen in de samenleving. Voorbeelden van de dienstverlening van Het Inter-lokaal en Tandem zijn: Stips, materiële dienstverlening, opbouwwerk, jongerenwerk en opvoedingsondersteuning.

Van Tuin Tot Bord
Van Tuin Tot Bord is een project van Tandem Welzijn Nijmegen in samenwerking met wijkbewoners, RIBW, Driekracht en Pluryn. Buurtbewoners verbouwen groente in buurtmoestuinen en koken van de oogst gezonde maaltijden voor de buurt. Wekelijks schuiven totaal 30-40 gasten aan. Het project verbindt (kwetsbare) buurtbewoners en biedt mensen tevens mogelijkheden om zelf in hun buurt actief te zijn. Meedoen en ontmoeting daar draait het om! De bedrijfsleider werkt nauw samen met de opbouwwerker en de projectleider. Het project Van Tuin Tot Bord is in 2015 van start gegaan in Nijmegen Midden. In 2017 wordt toegewerkt naar een zelfstandige organisatievorm voor Van Tuin Tot Bord.

Functie Bedrijfsleider
Voor de coördinatie en begeleiding van de activiteiten binnen Van Tuin Tot Bord zoeken we een enthousiaste en ondernemende bedrijfsleider. De bedrijfsleider is verantwoordelijk voor de continuïteit en het goed draaiende houden van de diverse activiteiten. Daarbij zorgt de bedrijfsleider dat professionele standaarden bij de uitvoering gevolgd worden, en dat (kwetsbare) buurtbewoners actief meedoen en kunnen floreren.

We zijn op zoek naar iemand met kokservaring in de horeca en ervaring heeft als bedrijfsleider. Naast een bedrijfsmatige inbreng heb je feeling (en ervaring) met het begeleiden en coachen van (kwetsbare) vrijwilligers. Je bent flexibel en hebt zowel oog voor details als voor het grote geheel. Verder weet jij wat nodig is om de activiteiten structureel (en bedrijfsmatig) te kunnen blijven draaien. Je weet wat gasten willen en jij zorgt samen met de vrijwilligers voor een goede kwaliteit van de maaltijden en een gastvrije en prettige omgeving. Je zorgt dat Van Tuin Tot Bord goed op de kaart komt te staan, je bent het visitekaartje. Jouw creativiteit weet je om te zetten in concrete resultaten en je bent in staat om met groepen en partners resultaten te behalen. Je bent in staat om talenten van bewoners aan te boren, te ontwikkelen en een klimaat te creëren waarin bewoners met plezier naar Van Tuin Tot Bord komen.

Taken

Bedrijfsvoering:

 • Coördineren van de activiteiten (kook- moestuingroepen, buurtrestaurants)
 • Verbinding tussen moestuinen en de kookgroepen/buurtrestaurants
 • Zorgdragen voor representatieve en aantrekkelijke buurtrestaurants
 • Verzorgen actieve PR (o.a. sociale media, evenementen in de wijk)
 • Overleggen en afstemmen met relevante (lokale) partijen
 • Bewaken van omzet/kosten en bijsturen indien nodig
 • Toezien op het naleven van Arbo-, hygiëne- en veiligheidsvoorschriften (HACCP, persoonlijke beschermingsmiddelen e.d.)
 • Doen van voorstellen ter verbetering van de activiteiten en het in praktijk brengen hiervan

 

Begeleiding:

 • Begeleiden en coachen van vrijwilligers, waarbij uitgangpunt de mogelijkheden en kwaliteiten van de deelnemer zijn en waarbij gestreefd wordt naar een zo groot mogelijke zelfstandig van de groepen.
 • Begeleiden en coachen van stagiaires i.s.m. opbouwwerker
 • Afstemming i.v.m. begeleiding kwetsbare vrijwilligers
 • Toezien dat er volgens afspraak wordt gewerkt (bijv. dat er een uitgebalanceerd vegetarisch menu wordt gekookt)

 

Rapportage en verantwoording:

 • Uitvoeren van financieel management en financiële verslaglegging van activiteiten – Monitoring en evaluatie van projectactiviteiten
 • Inhoudelijke verslaglegging: toelichten en verantwoorden van resultaten, afwijkingen en activiteiten ter verbetering
 • Afstemming met projectleider, opbouwwerker, ambulant begeleiders

 

Kennis

 • Je hebt HBO werk- en denkniveau en ervaring als leidinggevende in de horeca en/of zorgsector.
 • Kennis en ervaring met vegetarisch koken.
 • Arbo-, hygiëne- en veiligheidsvoorschriften
 • Affiniteit met wijkgericht werken en (kwetsbare) bewoners
 • Affiniteit met moestuinieren

 

Competenties

 • Enthousiaste, ondernemende persoonlijkheid en gastvrij
 • Leiderskwaliteiten en -ervaring
 • Coachende vaardigheden: je bent gericht op ontwikkeling en overdracht van kennis (koken, restaurant) en vaardigheden: je zorgt dat (kwetsbare) buurtbewoners zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen, je weet mensen te enthousiasmeren en motiveren
 • Planmatig en resultaatgericht
 • Innovatief: je ziet kansen en denkt in mogelijkheden, komt met oplossingen
 • Je bent communicatief sterk en zeer samenwerkingsgericht

 

Wat wij bieden:

De salariëring en rechtspositie is conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, schaal 8 (bruto full time maandsalaris minimaal €2.454,- en maximaal € 3.495,-). We bieden een jaarcontract voor 20 uur per week. De ingangsdatum is zo spoedig mogelijk.
Meer informatie en solliciteren

Voor nadere informatie over Van Tuin Tot Bord verwijzen wij naar de website: www.vantuintotbord.nl

Je sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk vόόr 18 april 2017 via info@tandemwelzijn.nl t.a.v. afdeling P&O, onder vermelding van ‘Vacature Bedrijfsleider Van Tuin Tot Bord’.

De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdagmiddag 19 april 2017.

Deze vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern verspreid.

[ dowload hier de vacature ]