Stichting Van Tuin Tot Bord

Van Tuin Tot Bord is in 2015 gestart als een project van Bindkracht10 in samenwerking met diverse zorg-welzijnsorganisaties, de gemeente Nijmegen en bedrijven.

In 2022 is de Stichting van Tuin tot Bord opgericht om de overgang naar een staande organisatie en daarmee continuïteit vorm te geven. Vanaf 2023 worden de activiteiten daarom niet meer onder de verantwoordelijkheid van Bindkracht uitgevoerd maar door de eigen stichting.

De stichting is opgericht met de volgende doelomschrijving:
“Het welzijn en de gezondheid bevorderen en bijdragen aan inclusieve en gezonde wijken waar mensen zich gezond voelen en verbonden met elkaar.”

Het Beleidsplan 2023 vindt u hier

Het stichtingsbestuur ontvangt geen vergoeding voor het bestuurswerk (onbezoldigd) en bestaat uit:

Ingrid Kerkvliet, voorzitter
Jos van Bemmel, secretaris
Rob Cozzi, penningmeester

Inschrijfnummer KvK: 87139952
RSIN: 8642.15.320

Stichting Van Tuin Tot Bord heeft de ANBI status.

Het stichtingsbestuur

Share This