Samenwerkingspartners

Van Tuin Tot Bord is een project van:

Van Tuin Tot Bord is een project van Bindkracht10 en werkt samen met diverse zorg-welzijnsorganisaties, gemeente en bedrijven.

Meer over de samenwerkingspartners:

Bindkracht10

Bindkracht10 komt voort uit Tandem Welzijn en Het Inter-lokaal. Al meer dan 50 jaar zetten zij zich in voor de mensen in Nijmegen, o.a. met het opbouwwerk, jongerenwerk, activiteitenpleinen, de Stips en vele andere diensten en projecten.

De mensen van Bindkracht10 vormen een netwerk dat werkt aan krachtige verbindingen.
Bindkracht10 is er voor iedereen, maar heeft extra aandacht voor mensen met weinig sociale contacten, een klein netwerk of die in een lastige situatie zitten.

Klik hier voor de website van Bindkracht10

Pluryn NAH-centrum

Pluryn ondersteunt mensen met complexe zorgvragen. Dit doen zij op het gebied van wonen, werken, leren, en vrije tijd. Het NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)-centrum is altijd uitdrukkelijk op zoek  naar de aansluiting bij reguliere activiteiten voor haar cliënten.

In het kader van de kanteling in 2015 ziet Pluryn voor haar ambulante cliënten in dit project een goede mogelijkheid om participeren binnen activiteiten in de buurt. Het vergroot de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de cliënt en draagt bij aan het vergroten van het informele netwerk. Tevens is dit een goede mogelijkheid om de zelfregie en eigenwaarde te vergroten. Tot slot draagt het project bij aan het tegengaan van een sociaal isolement.

Klik hier voor de website van Pluryn

RIBW Nijmegen & Rivierenland

De RIBW Nijmegen & Rivierenland is de expert in de begeleiding van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) als het gaat om wonen, dagbesteding en werk.

De missie van het RIBW is om mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) te begeleiden in hun persoonlijke en maatschappelijke herstel.  Dat doet het RIBW met verschillende diensten: beschermd wonen, begeleid zelfstandig wonen, dagbesteding en werk. Meer onder de mensen komen en beter je weg vinden in je directe leefomgeving. Je burger voelen in de maatschappij en zo gewoon mogelijk functioneren in een goed maatschappelijk klimaat. Dat is waar het RIBW samen met de cliënt naar streeft. Dit project biedt volop mogelijkheden om aan deze missie te werken.

Klik hier voor de website van RIBW 

Driekracht (dochteronderneming van Driestroom)

Driekracht biedt ondersteuning aan mensen met diverse hulpvragen op het gebied van wonen, invulling van vrije tijd, leren en ontwikkelen en werk. Ons uitgangspunt is dat iedereen mee moet kunnen doen in de maatschappij.

We zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een beperking en mensen met andere culturele achtergronden dan de Nederlandse, zodat zij naar eigen kunnen een bijdrage kunnen leveren in de maatschappij. We werken in de buurten, gaan naar mensen toe. We bieden ambulante ondersteuning en zijn dus altijd dichtbij.

We bouwen aan vertrouwen met aandacht, regelmaat en deskundigheid. Met de juiste ondersteuning en hulp van buurt, netwerk en mantelzorg, ondersteunen we mensen om in ‘hun eigen kracht’ te komen. Driekracht helpt een netwerk tot stand te brengen en te onderhouden. Zo komen we met zijn allen verder dan we ooit hadden gedacht.

Klik hier voor de website van Driekracht

Share This