Partners

Partners

Het project Van Tuin Tot Bord wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking met diverse partners:

Bijzonder Thuisafgehaald

Bijzonder Thuisafgehaald

Bijzonder Thuisafgehaald richt zich op mensen die extra ondersteuning rond de avondmaaltijd kunnen gebruiken omdat ze tijdelijk of langer in een lastige situatie zitten.

Bijzonder Thuisafgehaald  kan een bijzondere thuiskok uit de buurt zoeken die wat kan betekenen. Bijvoorbeeld het koken op een vaste dag per week of het langs brengen van een maaltijd als iemand niet goed ter been is.

Bijzonder Thuisafgehaald werkt samen met Van Tuin Tot Bord. Maaltijden die “over” zijn kunnen tegen een kleine vergoeding door gasten worden meegenomen naar huis of voor iemand anders. Hiermee wordt tevens bijgedragen aan het voorkomen van voedselverspilling.

Naar de site van Bijzonder thuis afgehaald

Het Huis van Compassie

Het Huis van Compassie

Het Huis van Compassie is een laagdrempelige plek waarin vele verschillende activiteiten plaatsvinden waarbij compassie met de kwetsbaren in onze samenleving centraal staat; compassie met bijvoorbeeld daklozen,  niet gedocumenteerde vreemdelingen, mensen die in armoede leven en mensen die sociaal geïsoleerd zijn en/of zorg behoeven.

Het Huis van Compassie organiseert activiteiten voor de kwetsbaren in onze samenleving, maar tegelijkertijd ook voor mensen die het goed vergaat. Juist de ontmoeting tussen verschillende groepen mensen wordt nagestreefd, omdat dit kan leiden tot begrip voor elkaar en respect.

Daarnaast bieden het Huis van Compassie een plek aan verschillende vrijwilligersgroepen van mensen en ondersteunen initiatieven die door mensen uit haar doelgroepen worden opgezet. Ook worden debatten, congressen, film- en theateravonden en tentoonstellingen waarbij compassie centraal staat georganiseerd.

Het Huis van Compassie heeft aan Van Tuin Tot Bord een stuk grond ter beschikking gesteld voor de Buurtmoestuin.

Naar de site van het Huis van Compassie 

Gemeente Nijmegen

Gemeente Nijmegen

In het project wordt samengewerkt met diverse afdelingen van de gemeente Nijmegen, namelijk met het wijkmanagement, wijkbeheer en facilitair management.  De gemeente vervult vooral een faciliterende rol .  Zo heeft de gemeente  het  braakliggende stuk grond  bij de Klokketoren beschikbaar gesteld voor de buurtmoestuin bij de Klokketoren en tevens gebruiksklaar gemaakt voor het nieuwe seizoen.

Ook heeft de gemeente  in overleg met de kok en kookgroep de benodigde keukenspullen en kookgerei aangeschaft voor de keuken in de Klokketoren. Ook het keukengerei in ’t Hert zal worden uitgebreid.

In de wijkcentra wordt afgestemd met het beheer over praktische zaken m.b.t. het buurtrestaurant. Ook verwijst het beheer geïnteresseerden door naar het project. Voor een optimale afstemming heeft de projectleider regelmatig overleg met het beheer en/of facilitair management.

http://www2.nijmegen.nl/wonen/Wijken/nijmegen-midden

Share This